Заземяването или как да бъдем автентични

Uncategorized
Има едно често споделяно оплакване: „Правих това и онова и тези неща трябваше да ме направят щастлив, но не съм щастлив.“ Например, „завърших две магистратури, но не съм щастлив; намерих прекрасна жена/мъж, но това не ме направи щастлив; спечелих много пари, но това не ме направи щастлив; напреднах в духовното развитие, но това не ме направи щастлив...“ Ще обясня защо се получава така, но нека първо тръгнем от здрава основа. Да видим какво представлява заземяването. Най-общо казано заземяването означава връщане в реалността и установяване на връзка с нея. Реалността на вътрешния и външен свят. Забележете, че тук говорим за реалността от гледна точка на човека и ще видим, че тази реалност е свързана с неговата автентичност. Капацитетът за по-пълно осъзнаване на реалността, за разпознаването на нейните особености, за усещането й,…
ПОВЕЧЕ...