12 признака на истинската свобода

Статии/Blog
Въобще не ни трябват разни "умни" определения за свободата. Ще я погледнем от човешка гледна точка. Не от гледна точка на историята, вселената, философията и т.н., а ще покажем какво е свободата за човека като преживяване. Можете да споделите вашите мнения за нея най-долу на страницата. Ще е ценно за нас. Досега са се опитвали да ни научат какво е свободата на думи и общо взето ни дават правила от вида "ако имаш еди-какво си или правиш еди-какво си, ти си свободен". А как човек да разбере дали е свободен?! Всеки се нуждае от конкретна свобода, от своята свобода. Може да му казват, че той е свободен, но ако няма усещането за свобода, все нещо липсва. Затова може да ни се предоставят допълнителни политически и икономически свободи, но да се чувстваме по-малко свободни.…
ПОВЕЧЕ...

Допълват се тези, които си приличат. Как различието събира хората, но подобието ги задържа заедно

Статии/Blog
Еволюцията си има свои цели, които не са нашите Не e ясно точно в каква посока върви еволюцията, но е ясно, че се нуждае от хора. Във всеки от нас е вградено в гените да прави всичко възможно да има поколение. Нарича се генетичен императив. Императив, защото действа категорично, безусловно и от него не може да се избяга. Генетичният императив определя до голяма степен действията и поведението ни. Проявлението му е е незабелязано за нас, затова ние се опитваме да оправдаем поведението си с логически аргументи. Типичното за времето ни търсене на „идеалния мъж“ или „идеалната жена“ е много удобно за генетичния императив, защото във всеки удобен момент той може да подшушне в ума ни „ти намери идеалния/та“ и така да ни подтикне към интимни взаимоотношения. Хитър е този императив.…
ПОВЕЧЕ...