Психотерапевтичен коучинг

Психотерапевтичен коучингПсихотерапевтичен коучинг се нарича процеса, при който клиентът идва и постава теми свързани с професионалната му реализация, личностно и духовно усъвършенстване.

Дълбоките, несъзнавани ограничения в тези области са свързани с усвоените в детството и през живота норми и правила, несъзнавани ценности, внесени влияния на семейната система в контекста на средата, културата, държавата, националността, духа на времето.

При трансформирането на травмите и блокажите в тези области се освобождава огромно количество ресурси и се дава път на себереализацията във всички сфери на живота.

Обикновено от ПТ Коучинг можете да се възползвате, когато разберете, че обикновеният коучинг не дава резултатите, които очаквате.

Освен на психотерапията работата ми тук се базира и на дългогодишния опит от работа в корпоративни компании, финасовите пазари, развиване на самостоятелен бизнес, личното ми развитие.

error: Content is protected !!